Carrer d'Holanda, Bloque 5 Local 17 08228 Terrassa - Barcelona